spaceKerstin Dahl NorénGalleriInfoAktuelltKontaktspacepresentation

Min verksamhet består av konstnärligt och pedagogiskt arbete, utställningar, utsmyckning, konsultverksamhet, formgivning och rumsgestaltning i offentlig, kyrklig och privat miljö. Har utfört uppdrag i flera kommuner, privata företag och för privatpersoner.

I min bildvärld är naturen ofta utgångspunkt, det eviga kretsloppet, motsatsernas dynamik.
Jag fascineras av det förbisedda, det vackra i det ”fula”, storheten i det lilla. En förtorkad frökapsel, en spirande knopp, sumpskogen eller den nyplöjda åkern på promenadvägen kan vara starten på min arbetsprocess. Som skulptur tar detta sig uttryck i organiska, abstrakta former.

Min strävan är att försöka uttrycka en lätthet hos det tunga, en mjukhet hos det hårda och en rörelse hos det stillastående, ofta med råa ytor mot bearbetade eller polerade.

Att på olika sätt utforska stenens sinnliga och taktila egenskaper i skulptural form, att skapa en harmonisk helhet med inneboende spänning intresserar mig mest, även om jag använder mig av de flesta två-och tredimensionella tekniker och arbetar i hela skalan från miniatyrer till monumentalformat.

Visa mitt CV
Adress